Napój izotoniczny dla świń – co to jest?

październik 24, 2018, 8:08 am

Czy zastanawialiście się czasem, czy kiedykolwiek coś dobrego przyniosła nam epidemia wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDv) z roku 2014 w Ameryce Północnej? Cóż, zdecydowanie tak – wymusiła na nas, aby szukać metod wsparcia dla świń i prosiąt w okresie, kiedy najbardziej tego potrzebują. Jednym z owoców takich poszukiwań optymalnego rozwiązania jest „napój izotoniczny”.

Nie tak często zdarza się, że „enterocyty” są głównym tematem artykułu w Pig Progress. Chociaż są to małe komórki jelitowe, to jednak odgrywają niezwykle istotną rolę dla wzrostu i zdrowia świń, a zwłaszcza prosiąt. Są one niezbędne w procesie absorpcji białek, węglowodanów i tłuszczów, dzięki czemu zwierzęta mogą budować nowe komórki i tkanki.

Enterocyty są komórkami nabłonkowymi, które wyściełają kosmki jelita cienkiego. Są one niejako punktami wejścia do organizmu dla substancji odżywczych. Łatwo absorbują aminokwasy, cukry proste i kwasy tłuszczowe, zanim zostaną przeniesione do krwioobiegu. Enterocyty mogą wchłaniać wiele składników odżywczych jednocześnie, ale mogą przepuszczać tylko substancje o małych rozmiarach. W rzeczywistości tylko pojedyncze cząsteczki cukru lub grupy złożone z dwóch lub trzech aminokwasów mogą wejść do enterocytu; pierwszeństwo mają są pojedyncze aminokwasy.

Po wchłonięciu składniki odżywcze są następnie transportowane do krwi i dzięki niej trafiają w niezbędne miejsca w całym organizmie, gdzie ponownie są łączone w białka lub węglowodany niezbędne do życia. Wszystkie składniki odżywcze muszą przedostać się przez „drzwi wejściowe” enterocytu, przejść przez komórkę i ponownie wyjść „tylnymi drzwiami” do krwioobiegu, gdzie krążą i mogą być używane przez tkanki organizmu. „Drzwi” można otwierać i zamykać jedynie przy pomocy sodu i potasu. „Drzwi” również wymagają energii do otwierania i zamykania, co oznacza, że ​​enterocyty mają własne, specjalne wymagania dotyczące odżywiania.

Tonisity International opracowało unikalną metodę odżywiania enterocytów, poprzez dostarczenie im izotonicznego roztworu białka o zrównoważonym balansie aminokwasów i cząsteczek cukru. Sztandarowy produkt „Tonisity Px” może być podawany dla świń w każdym wieku, począwszy od 2 dnia życia.

Kluczem do tej strategii jest słowo „izotoniczny”, co oznacza, że płyn zawiera taką samą ilość wody i całkowitą ilość substancji w niej rozpuszczonych, co komórki organizmu. Wykazano, że płyny izotoniczne w jelicie cienkim są najbardziej skutecznym stężeniem do nawodnienia (rehydratacji) ciała. Mogą być łatwo wchłaniane bez powodowania dalszych strat sodu lub wody. Każdy płyn, który jest podawany dożylnie jest również izotoniczny.

Przygotowany napój w formie izotonicznego roztworu białkowego stanowi niezbędne źródło „paliwa” dla enterocytów. Właśnie wtedy dochodzi do procesu nazywanego „odżywianiem mikro-entrocytów”, czyli enterocyty w jelicie cienkim otrzymują niezbędne składniki pokarmowe do życia i rozwoju.

Świnie w każdym wieku lubią pić, a słodko-kwaśny smak Tonisity sprawia, że napój jest dla nich szczególnie atrakcyjny – zwłaszcza dla prosiąt. Dzięki temu możemy odblokować brak apetytu u prosiąt, uzyskując jednocześnie większą wagę odsadzeniową i zmniejszając upadki. Ponadto, dane z bieżących badań dowodzą słuszności stosowania długofalowej strategii izotonicznej. Jej stosowanie skutkuje zmniejszonym stresem zwierząt w przypadku transportu czy zmiany otoczenia, ewidentną poprawą stanu zdrowia jelit i w konsekwencji zmniejszeniem zapotrzebowania na antybiotyki.

Początki koncepcji

Pomysł zrodził się z pracy dr Avy Firth, która specjalizowała się w zakresie weterynaryjnej pomocy doraźnej dla psów i kotów. W 2011 roku współpracowała wraz z dr Simonem van Dalemsem w projekcie przeznaczonym dla producenta karmy dla zwierząt firmy Mackle, który miał na celu opracowanie napoju izotonicznego dla będących w stanie krytycznym psów i kotów. Wykorzystała w tym celu izotoniczny napój, który działał z dobrym skutkiem u wielu pacjentów, zwłaszcza u psów z parwowirusem, poważną chorobą charakteryzującą się biegunką krwotoczną.

W 2014 roku, kiedy wybuchła epidemia PEDv w USA uwidoczniły się podobieństwa parwowirusa u psów i wirusa PEDv u trzody chlewnej. Wtedy dwójka wspomnianych naukowców, przy wsparciu Alona Rosenberga, rozpoczęła pracę nad opracowaniem formuły, która byłaby przydatna także u świń. Firma Tonisity powstała na początku 2015roku w celu komercjalizacji stworzonego produktu

Jak to się wchłania?

Badania przeprowadzone w ciągu trzech ostatnich lat przez Tests & Trials w Monzon w Hiszpanii w sposób szczególny dotyczyły wpływu enterocytów na zdrowie jelit. Uzyskano istotne dowody, które świadczą o tym, że podawanie izotonicznego napoju proteinowego może prowadzić do zwiększenia długości kosmków jelitowych w okresie kilku pierwszych tygodni życia prosięcia. Podobnie w fazie po odsadzeniu, kosmki były wyższe o prawie 16% w grupie prosiąt, którym podawano napój izotoniczny o średniej wysokości kosmków 291 μm w porównaniu do 249 μm w grupie kontrolnej. Te zauważalne zmiany w długości kosmków i zdrowiu jelitowym dowodzą, że podanie napoju izotonicznego pozytywnie działa na kosmki i w rezultacie poprawia wchłanianie składników odżywczych do krwioobiegu.

Śmiertelność przed odsadzeniem i waga prosiąt

Przeprowadzono dwa niezależne badania uniwersyteckie w Polsce i Chorwacji. Prowadzono także badania terenowe na dużą skalę przez indywidualnych producentów trzody chlewnej –  wszystkie w celu określenia wpływu napoju izotonicznego na zdrowie prosiąt. W ten sposób w ciągu sześciu miesięcy udało się przetestować napój izotoniczny w kilkunastu gospodarstwach w sześciu krajach (Chorwacji, Francji, Włoszech, Polsce, Rumunii i na Ukrainie).

W badaniach, w którym wzięło udział 497 miotów i 6 987 prosiąt, maciory i ich mioty przydzielono do grupy próbnej izotonicznej lub grupy kontrolnej. Stwierdzono, że śmiertelność przed odsadzeniem była niższa w grupie, której podawano napój izotoniczny (10,81%) w porównaniu z grupą kontrolną (13,78%). Ogólnie rzecz biorąc, śmiertelność została zmniejszona o średnio 21,55% w grupie, której podawano napój izotoniczny.

Napój izotoniczny testowano również na 382 miotach i 5 275 prosiętach, badając wpływ podawania Tonisity Px w okresie od 2-8 dnia życia na masę odsadzeniową. Po odsadzeniu, po prawie 26 dniach, prosięta w grupie otrzymującej napój izotoniczny uzyskały większą masę (7,07 kg) w porównaniu z grupą kontrolną (6,71 kg). Był to wzrost o prawie 360 ​​g, czyli 5,37%.

Waga po odsadzeniu

W kilkunastu krajach europejskich przeprowadzono badania mierząc wagą prosiąt po odsadzeniu. Na przykład na Ukrainie porównywano wagę prosiąt którym podawano napój izotoniczny i porównywano ją z grupą kontrolną. Stwierdzono, że w okresie 28-75 dni po odsadzeniu grupa „napój izotoniczny” przewyższała grupę kontrolną pod względem przyrostu masy ciała (patrz tabela 1).

Uzyskane wyniki dowodzą skuteczności stosowania napoju izotonicznego w okresie po odsadzeniu. Uzyskujemy 5,04% wzrost wagi żywej do 75 dnia w grupie „izotonicznej” w porównaniu do grupy kontrolnej.

 

Tonisity Px jest sprzedawany w polsce przez Launtop Polska.

TEL: +48 601 911 211

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj, aby skontaktować się z członkiem zespołu Tonisity.

Order Px Today

Get in touch with one of our Distributors or EU | US team