Zdrowe jelita – zadbaj o zdrowie od samego początku -Mathieu Cortyl, Dr. Ava Firth, Christina Higgins

październik 6, 2018, 12:58 pm

W ciągu ostatnich kilku lat termin „zdrowie jelit” był coraz częściej stosowany w hodowli zwierząt, w szczególności w produkcji trzody chlewnej. Jednak wciąż nie jest jasne, co oznacza termin zdrowie jelit, a także jak można je zdefiniować czy zmierzyć. Pytając o to lekarza weterynarii, prawdopodobnie uzyskacie odpowiedź, że zdrowie jelit oznacza brak chorób, podczas gdy hodowca trzody z pewnością skupi się na tym, że zdrowe jelita mają pozytywny wpływ na wydajność.

W rzeczywistości pojęcie „zdrowych jelit” obejmuje kilka aspektów przewodu pokarmowego, takich jak skuteczne trawienie paszy związane z szybką absorpcją składników odżywczych, brak chorób na poziomie jelitowym, „dobra” i stabilna mikroflora jelitowa oraz dobrze zachowany status odpornościowy. Każda z nich przyczynia się do dobrego zdrowia zwierząt i lepszych wyników obserwowanych przez hodowcę.

Błona śluzowa jelit – zwłaszcza w jelicie cienkim – spełnia dwie ważne funkcje – wchłania substancje odżywcze i służy jako bariera dla patogenów. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej jelita będzie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia, jak również z chorobą o podłożu immunologicznym. Pierwsze możliwości wspierania rozwoju zdrowej błony śluzowej jelit i zdrowych jelit pojawia się tuż po narodzinach. Jednak współczesne prosię napotyka wiele wyzwań nawet w pierwszym tygodniu życia. Prosięta rodzą się ze stosunkowo słabo rozwiniętym jelitem, które gwałtownie rośnie tuż po urodzeniu. Jelito prosięcia musi rozwinąć się w ciągu 3-4 tygodni w takim stopniu, w jakim źrebięce, cielęce lub ludzkie jelita normalnie rozwijałyby się w ciągu pół roku. Badania wykazały, że całkowita powierzchnia jelita cienkiego prosiąt podwaja się w dziesiątym dniu życia, a liczba komórek enterocytów (komórek wchłaniających, które wyściełają kosmki jelita cienkiego) podwaja się w ciągu pierwszych trzech dni. Ten wzrost wymaga znacznych ilości pożywienia i energii, które nie zawsze są możliwe do pobrania od loch utrzymywanych w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Prosięta nie zawsze mają dostęp do (lub nie spożywają) wystarczającej ilości siary lub mleka w kojcu porodowym. Nawet podczas krótkich okresów głodowania, które pojawiają się podczas odsadzenia i transportu, błona śluzowa jelita szybko ulega zanikowi, a negatywne skutki są widoczne w ciągu kilku godzin po odstawieniu pokarmu (Jenkins i Thompson, 1994). Brak substancji odżywczych w jelicie może zaburzyć funkcje barierowe przewodu pokarmowego, powodując atrofię jelit, zmniejszenie jego światła, translokację bakterii i zaburzenia funkcji immunologicznych (Strodtbeck, 2003).

Stosuje się różne strategie, aby przezwyciężyć najważniejsze problemy w produkcji trzody – upadki przed odsadzeniem, biegunki po odsadzeniu i transport na duże odległości. Preparaty mlekozastępcze, roztwory elektrolitów i prestartery płynne są używane przez producentów do dostarczania dodatkowej energii i płynów prosiętom. Antybiotyki, probiotyki, prebiotyki i ekstrakty roślinne są używane w celu modyfikacji mikroflory jelitowej. Jednak żadna z tych strategii nie poprawia istotnej funkcji enterocytów, które są silnikami odpowiedzialnymi za wchłanianie składników odżywczych. Bardziej ukierunkowany model żywienia, to „żywienie mikro jelitowe”. Ma na celu odżywianie samych komórek jelitowych i wspomaga je, aby lepiej radziły sobie z wchłanianiem wszelkich dostępnych składników odżywczych (Firth, 2016). Dostarczając pożywienia komórkom jelitowym zachowujemy integralność bariery jelitowej, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia jelit.

Odżywianie mikro jelitowe oznacza dostarczanie niewielkich ilości wody, elektrolitów i łatwo wchłanianych składników odżywczych (glukozy, aminokwasów i krótkich łańcuchów białek) bezpośrednio do przewodu pokarmowego. (Devey, 2010). Te proste składniki odżywcze są dostarczane w roztworach, które są wchłaniane i wykorzystywane bezpośrednio przez enterocyty, aby umożliwić im wykonanie podstawowego zadania – czyli wchłonąć wszystkie inne składniki odżywcze, których potrzebuje organizm. Roztwory mikro-jelitowe zawierają na ogół bardzo proste cukry i pojedyncze aminokwasy lub krótkie peptydy. Są również typowo izotoniczne, z osmolarnością około 300 mOsm/l. Zapewnia to szybkie wchłanianie bez powodowania dalszej utraty sodu lub wody (Firth i Howie, 2012). Takie rozwiązania z powodzeniem stosuje się w leczeniu chorób zwierząt, szczególnie w przypadku biegunki lub innych zaburzeń trawienia np. u psów. Nowatorskie podejście, łączące dotychczasową wiedzę z zakresu żywienia mikrobiologicznego człowieka i psa, zaowocowało opracowaniem izotonicznego napoju białkowego dla trzody chlewnej „Tonisity Px”. Ten innowacyjny roztwór może być podawany w zwykłych miseczkach. Dzięki czemu ciekawskie posięta łatwiej będą mogły z niego skorzystać niż z nienaturalnych smoczków przy poidełkach. Co więcej, napój ten będąc bardzo atrakcyjnym, pobierany jest w znacznych ilościach, nawet przez prosięta w wieku poniżej jednego tygodnia życia (Firth at al., 2017 a). Poprzez odżywianie enterocytów, Tonisity Px ma pozytywny wpływ na zdrowie jelit i przynosi producentom świń kilka wyraźnych korzyści. Jednym z najbardziej widocznych skutków jest zmniejszenie śmiertelności przed odsadzeniem.

Niedawna metaanaliza 21 doświadczeń przeprowadzonych w Europie, Azji i USA, w których uczestniczyło 17 725 prosiąt, wykazała pozytywny wpływ roztworu Tonisity Px na śmiertelność przed odsadzeniem. Taki efekt uzyskujemy podając prosiętom codziennie 500ml na kazdy miot w okresie od 2 do 8 dnia. Zaobserwowano spadek śmiertelności średnio o 27,5% przed odsadzeniem w porównaniu z grupą kontrolną (8,80% w porównaniu do 12,14%), co stanowi +0,5 prosięcia na miot lub +1.2 prosiąt na lochę rocznie więcej. Zmniejszenie śmiertelności było najprawdopodobniej spowodowane faktem, że profil białka i aminokwasów tego izotonicznego napoju białkowego dostarczył kluczowe substraty produkujące energię dla enterocytów, wpływając pozytywnie na morfologię jelit i wchłanianie składników odżywczych. Rzeczywiście, analiza histopatologiczna ujawniła, że ​​prosięta otrzymujące napój w okresie od 2-8 dnia życia miały istotnie większą długość kosmków, gęstość kosmków i głębokość krypt, które utrzymywały się do co najmniej 28 dnia życia, niezależnie od tego, jaką paszę zadano (patrz Figury). 1 i 2). Świnie te miały również grubszą błonę śluzową jelit (Firth i in., 2017 b).

Podając roztwór w pierwszym tygodniu zycia uzyskujemy wyraźne zmniejszenie śmiertelności prosiąt przed odsadzeniem. Tonisity Px zachęca do pobierania paszy przez prosię w okresie okołoodsadzeniowym. Utrzymanie spożycia paszy w okresie odsadzenia jest również kluczowym krokiem dla zachowania zdrowia jelit. Zachęcając do pobrania paszy w czasie odsadzenia, Tonisity Px ułatwia przejście przez ten stresujący okres z pozytywnymi skutkami, które utrzymują się aż do uboju. Zostało to niedawno wykazane w niezależnym badaniu z udziałem 1034 prosiąt z 78 miotów, które było nadzorowane przez dr. Tomasza Schwarza z Krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, Wydział Zootechniki (Schwarz i wsp. 2017). W grupie eksperymentalnej roztwór Tonisity Px podawano od 2 do 8 dnia życia (500 ml/ na miot/ dzień) oraz jako kleik zmieszany z prestarterem przed i po odsadzeniu. W obydwu grupach (kontrolna i eksperymentalna) średnia liczba prosiąt w miocie i średnia ich waga w 2 dniu życia były takie same. Zaobserwowano, że prosięta otrzymujące roztwór Tonisity Px były o 290 gramów cięższe przy odsadzeniu (P <0,001) i zwiększały swoją przewagę w przyrostach aż do uboju, osiągając docelową wagę tydzień wcześniej niż te z grupy kontrolnej. Ich współczynnik wykorzystania paszy w czasie tuczu (FCR) był również znacznie lepszy (2,74 vs. 2,79, P = 0,02).

Podsumowanie

Wdrażając koncepcję odżywiania mikro jelitowego dla świń, opracowano Tonisity Px w celu poprawy stanu zdrowia jelit, zwłaszcza u świń przed odsadzeniem. Ten nowy izotoniczny napój białkowy dostarcza kluczowe substraty energetyczne dla enterocytów, prowadząc do pozytywnego wpływu na wchłanianie składników pokarmowych i morfologię jelita. W konsekwencji znacznie spada śmiertelność przed odsadzeniem. Inną korzyścią z podejścia do żywienia mikro jelitowego jest wzrost spożycia paszy i przyrost masy ciała w okresie odsadzenia i innych stresujących momentach, co prowadzi do szybszych przyrostów aż do uboju. W rezultacie otrzymujemy tylko same korzyści. Rozwój prawidłowych i zdrowych jelit to wielopłaszczyznowe wyzwanie, które musi mieć swój początek już na porodówce.

Ryc. 1: Kosmki jelitowe w fazie przed odsadzeniem

Ryc. 2: Wzrost kosmków jelitowych w fazie po odsadzeniu

Referencje

Devey, J. 2010. Nutrition for the critically ill or injured. Proceeding of the LAVECCS Congreso Latinoamericano de Emergencia y Cuidados Intensivos Jun. 3-5, 2010, Buenos Aires, Argentina.

Firth, A. M. 2016. A novel approach to young pigs intestinal health and function. eFeedLink.com technical forum, http://forum.efeedlink.com/contents/09-15-2016/0bf8f3ef-e0ae-4778-97b9-f986c5cd61f1-c581.html

Firth, A. M., and Howie, K. 2012. Oral rehydration therapy – simple administration of basic nutrients. The Veterinary Nurse 3 (7): 438-443.

Firth, A. M., Cano López, G., and Morillo Alujas, A. 2017 a. Effect of Tonisity Px ™ administration on pre-weaning mortality and weight gain. 48th Annual Meeting of the American Association of Swine Veterinarians (February 25-28, 2017): 131.

Firth, A. M., Cano López, G., and Morillo Alujas, A. 2017 b. Effect of Tonisity Px ™ administration on intestinal morphology. 48th Annual Meeting of the American Association of Swine Veterinarians (February 25-28, 2017): 310.

Jenkins, A. P. and Thompson, R. P. H. 1994. Enteral nutrition and the small intestine. Gut 1994; 35: 1765-1769.

Strodtbeck, F. 2003. The pathophysiology of prolonged periods of no enteral nutrition or nothing by mouth. Newborn and Infant Nursing Reviews, 3 (2): 47-54.

Schwarz, Tomasz, Andrzej Kiljánski, Magdalena Jelonek, Ryszard Tuz, and Jacek Nowicki. 2017. “An Investigation into the Effectiveness of Isotonic Protein Solution Administered Orally to Piglets and Its’ Impact on Survival Rates and Weight Gain.” In Scientific Congress of the Polish Society of Animal Production. Poznań.

 

Tonisity Px jest sprzedawany w polsce przez Launtop Polska.

TEL: +48 601 911 211

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj, aby skontaktować się z członkiem zespołu Tonisity.

Order Px Today

Get in touch with one of our Distributors or EU | US team