Potęga Tonisity Px i sposób, w jaki może on zmienić obecny model prepatu mlekozastępczego

wrzesień 21, 2018, 8:25 am

Kontekst

Współczesne lochy rodzą coraz większe mioty, czasem jest to ponad 40 prosiąt urodzonych od lochy rocznie. Było to możliwe dzięki wielu czynnikom, takim jak postęp hodowlany świń, zwiększenie pobrania paszy, lepsze podejście do ochrony zdrowia i żywienia zwierząt. Jednakże sektor trzodowy wciąż staje przed wyzwaniem jak właściwie zarządzać tak dużymi miotami i jak zapewnić im dobry start. Na przykład niektóre lochy nie są w stanie osiągnąć wystarczających poziomów produkcji mleka ze względu na powszechne problemy zdrowotne, takie jak „zapalenie gruczołu mlekowego”, zmniejszony apetyt lub odwodnienie w cieplejszych miesiącach letnich. Po drugie, jest to „walka o przetrwanie prosiąt”, ponieważ lochy nie mają wystarczającej ilości drożnych sutków, aby wyżywić caly swój miot. Zwykle prowadzi to do zwiększonej śmiertelności i upadków, zwłaszcza wśród słabszych i mniejszych prosiąt. W rezultacie, zarządzający fermami poszukiwali rozwiązań takich jak „preparat mlekozastępczy”, aby mieć pewność, że wszystkie prosięta otrzymują odpowiednią ilość mleka i jak najlepiej rozpoczynają start.

Coraz więcej gospodarstw rozważa stosowanie preparatów mlekozastępczych, jednak stoją one przed wieloma wyzwaniami, takimi jak potrzeba użycia odpowiedniego i drogiego sprzętu do przygotowania preparatu, potencjalnych problemów z higieną i stosunkowo wysokich kosztów ich podawania na prosię.

Tonisity Px – jako realna alternatywa dla preparatów mlekozastępczych

Tonisity Px jest to pierwsza izotoniczna mieszanka paszowa uzupełniająca dla świń, która może być stosowana już od 2 dnia życia. Dostarcza ona wszystkich niezbędnych składników odżywczych wymaganych dla optymalnej pracy enterocytów (enterocyty są komórkami nabłonkowymi, które wyściełają kosmki jelita cienkiego; są to punkty wzdłuż jelita cienkiego, które łatwo absorbują aminokwasy, proste cukry i kwasy tłuszczowe, zanim zostaną one przeniesione do krwioobiegu). Izotoniczna kompozycja Tonisity Px wspomaga metaboliczną funkcjonalność komórek enterocytów i pomaga karmić komórki od wewnątrz. Poprzez wspomaganie enterocytów, Tonisity Px daje świniom przewagę na wcześniejszym etapie życia. Wpływa koszystnie na zdrowie prosiąt i produktywność, co skutkuje ograniczeniem upadków przed odsadzeniem oraz zapewnia szybszy wzrostu aż do uboju.

Preparaty mlekozastępczne i Tonisity Px – 2 różne koncepcje

Zarówno Tonisity Px, jak i preparaty mlekozastępcze można już stosować w pierwszych tygodniach życia prosiąt. Jednak Tonisity Px różni się od zamienników mleka pod względem zawartości kalorii i bardzo selektywnego działania. Ogólnie rzecz biorąc, preparaty mlekozastępcze działają na zasadzie dostarczania dodatkowych kalorii każdemu z żyjących prosiąt, podczas gdy Tonisity Px działa poprzez ukierunkowanie na enterocyty, co prowadzi do lepszego rozwoju jelita cienkiego prosiąt i lepszego wchłaniania substancji odżywczych. Ostatnie badania naukowe wykazały, że dzięki Tonisity Px można osiągnąć lepsze wyniki, nawet jeśli dostarcza on tylko 1/10 liczby kalorii w porównaniu do preparatu mlekozastępczego.

Prace badawcze

Badanie przeprowadzono pod nadzorem dr Caroli van der Peet-Schwering w Centrum Badawczym Świń (VIC Sterksel) na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, na całkowitej liczbie 80 macior i ich miotach (n = 1240 prosiąt). Mioty te zostały losowo przydzielone do 4 różnych grup badawczych; grupa kontrolna miała tylko dostęp do mleka lochy(C); grupa otrzymująca tylko 3% roztwór Tonisity Px, 500 ml/miot /dzień (Px); grupa otrzymująca zarówno Tonisity Px, jak i preparat mlekozastępczy na osobnych tacach (Px + MR) i na końcu grupę otrzymującą tylko preparat mlekozastępczy (MR). Wszystkie mioty otrzymały suplementy od 2-8 dnia po urodzeniu, ale objętość preparatu mlekozastępczego zwiększano codziennie od 100 do 1200 ml zgodnie z zaleceniami producenta. Dobieranie krzyżowe prosiąt w obrębie grup było dozwolone w ciągu pierwszych 24 godzin, co skutkowało ujednoliconą wielkością miotów: 15 prosiąt o podobnych średnich masach w każdej grupie w 2 dniu życia. Ilość Tonisity Px lub prepartu mlekozastępczego pobieranego przez każdy miot była mierzona codziennie. Po 9 dniach zaczęto podawać prestarter dla wszystkich grup, a prosięta z grup (Px) i (Px + MR) również otrzymały kombinację 3% roztworu Px, przygotowanego z prestarterem w formie kleiku w okresie: 3 dni przed odsadzeniem i 3 dni po odsadzeniu. Wszystkie prosięta zostały zważone w 9 dniu, po odsadzeniu (26 dzień) oraz w dniach 7, 14 i 35 po odsadzeniu.

Po zakończeniu tego badania stwierdzono, że ze względu na podawanie większej ilości paszy w grupach (Px + MR) i (MR) pobranie na prosię było tam najwyższe i około dwa razy większe niż w porównaniu z grupą (Px). Po drugie, ze względu na różne wartości energetyczne podawanych płynów, należy pamiętać, że prosięta z grupy (Px) otrzymywały średnio tylko 2,5 dodatkowych kcal/dzień w porównaniu do 40 kcal/dzień w grupie (Px + MR) i 45 kcal/ dzień w grupie (MR). Jeśli chodzi o wyniki przyrostów, to średnia waga prosiąt przy odsadzeniu w grupie kontrolnej wynosiła 7,09 kg, podczas gdy prosięta otrzymujące roztwór Tonisity Px miały średnią wagę 7,60 kg; prosięta w grupach (Px + MR) i (MR) miały średnią wagę odpowiednio 7,33 kg i 7,31 kg.

W ciągu pierwszych 7 dni po odsadzeniu zaobserwowano znacznie wyższe pobranie paszy u świń z grupy Px. W okresie Od 7do 35 dnia po odsadzeniu, dzienny przyrost i spożycie paszy u świń z z grup Px i MR były równe i znacznie wyższe niż w pozostałych grupach badawczych. W 35 dniu po odsadzeniu od lochy świnie z grupy Px były cięższe o 1,5 kg od świń z grupy kontrolnej i o 0,7-1,7 kg cięższe od świń w każdej z grup z preparatem mlekozastępczym MR (P <0,001).

Dlatego pomimo podawania mniejszych objętości Tonisity Px w porównaniu z prepratami mekoastępczymi, grupa Px uzyskała lepsze przyrosty niż grupa MR. Potwierdza to fakt, że podawanie Tonisity Px może prowadzić do lepszej absorpcji składników odżywczych, pomimo iż dostarcza on mniej kalorii niż preparat mlekozastępczy.

Kluczowy wniosek z tego badania naukowego oraz innych prób terenowych jest taki, że prosięta otrzymujące Tonisity Px przed odsadzeniem osiągają lepsze wyniki niż prosięta otrzymujące preparat mlekozastępczy samodzielnie lub w połączeniu z Tonisity Px. Badania te pokazują również, że podanie Tonisity Px powoduje zwiększenie przyrostu masy ciała w fazie po odsadzeniu, a korzyść pozostaje widoczna aż do uboju.

Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że spożycie Tonisity Px jest znacznie niższe niż w przypadku preparatu mlekozastępczego oraz fakt, że udział energii w Tonisity Px wynosi tylko 1/10 kalorii zamiennika mleka. Można to wytłumaczyć enterotroficznym działaniem izotonicznego preparatu Tonisity Px, które prowadzi do lepszego wchłaniania dostępnych składników odżywczych. Jako firma Tonisity wytycza drogę żywienia zwierząt, poprzez zwrócenie uwagi na znaczenie „enterocytów”. Sam sposób odżywiania tych komórek może mieć ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia i wydajność młodych zwierząt.

Tonisity Px występuje w formie proszku, który łatwo miesza się z wodą i pozostaje w zawiesinie, gdy podajemy go na dokarmiaczu. Przygotowanie roztworu Tonisity Px nie wymaga użycia ciepłej wody ani kosztownego sprzętu, dlatego też doskonale sprawdza się w każdym gospodarstwie. Co więcej słodko – kwaśny smak powoduje, że świnie chętnie go piją. Zapewnia to lepszą higienę i powoduje szybkie nawodnienie i wsparcie jelit potrzebne do szybkiego i zdrowego startu. Dodatkowo, Tonisity Px zmniejsza stres i ułatwia szybsze przejście na stałą paszę. Pozytywny wpływ na wzrost jest widoczny aż do końca tuczu. Co ważne, w przypadku produktu Tonisity Px, koszt na jedno prosię w porównaniu do preparatu mlekozastępczego jest niższy. Daje to nam lepszy zwrot z inwestycji dla hodowcy i czyni bardziej opłacalnym.

Tonisity Px jest sprzedawany w polsce przez Launtop Polska.

TEL: +48 601 911 211

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj, aby skontaktować się z członkiem zespołu Tonisity.

Order Px Today

Get in touch with one of our Distributors or EU | US team