De kracht van Tonisity Px en hoe hierdoor het huidige model met melkvervangers kan veranderen

september 25, 2018, 6:12 am

Achtergrond

Moderne zeugen brengen steeds grotere worpen voort, soms meer dan veertig biggen per zeug per jaar. Dat is mogelijk vanwege verbeteringen op een aantal gebieden, waaronder de genetica van de varkens, voeding, gezondheid en ontwikkelingen op het gebied van veevoer. De varkenssector heeft echter nog steeds moeite om deze grote worpen goed te beheren en ze een goede start te geven. Zo kunnen sommige zeugen niet voldoende melk produceren als gevolg van veelvoorkomende gezondheidsproblemen zoals mastitis, verminderde eetlust of uitdroging bij warm zomerweer. Ten tweede ontstaat er vaak een ‘strijd om te overleven’ bij de biggen van sommige zeugen, die niet genoeg werkende spenen hebben om al hun groeiende biggen te voeden. Dat leidt meestal tot meer uitval en achterblijvers, vooral bij de zwakkere en kleinere biggen. Varkenshouders hebben naar oplossingen voor deze problemen gezocht, zoals ‘vloeibare melkvervangers’ om te zorgen dat alle biggen voldoende melk krijgen om te overleven en een optimale start te krijgen.

Steeds meer varkenshouders overwegen het gebruik van vloeibare melkvervangers. Daarbij lopen ze echter tegen diverse problemen aan. De apparatuur om het product toe te dienen is duur, er kunnen hygiëneproblemen optreden en de kosten per big zijn relatief hoog.

Tonisity Px – een werkelijk alternatief voor melkvervangers

Tonisity Px, het eerste isotone varkensvoersupplement dat al gebruikt kan worden vanaf dag 2, levert alle noodzakelijke voedingsstoffen die nodig zijn voor een optimale werking van de enterocyten. (Enterocyten, de epitheelcellen aan het oppervlak van de darmvlokken in de dunne darm, nemen gemakkelijk aminozuren, enkelvoudige suikers en vetzuren op uit de dunne darm, waarna deze stoffen in de bloedbaan komen.) De isotone samenstelling van Tonisity Px ondersteunt de metabole werking van de enterocyten en helpt om de cellen van binnenuit te voeden. Door deze ondersteuning van de enterocyten hebben varkens die Tonisity Px krijgen al vroeg in hun leven een voorsprong. Met Tonisity Px worden de biggen gezonder en productiever. De sterfte voor het spenen neemt af en de varkens groeien sneller tot aan de slacht.

Melkvervangers en Tonisity Px – 2 verschillende concepten

Zowel Tonisity Px als melkvervangers kunnen worden gebruikt in de eerste levensweken van een big. Tonisity Px verschilt echter van melkvervangers wat betreft het caloriegehalte en de gerichte werking. Algemeen gesproken werken melkvervangers door extra calorieën te leveren aan alle zogende biggen. De werking van Tonisity Px is gericht op de enterocyten, waardoor de dunne darm van de biggen zich beter ontwikkelt en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Tonisity Px kan leiden tot betere prestaties, ook al levert het slechts 1/10 van het aantal calorieën in vergelijking met melkvervangers.

Het onderzoek

Bij het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel, onderdeel van Wageningen Universiteit, is een onderzoek uitgevoerd onder leiding van dr. Carola van der Peet-Schwering op in totaal 80 zeugen en hun worpen (n = 1240 biggen). Deze worpen zijn aselect ingedeeld in 4 verschillende onderzoeksgroepen: een controlegroep met alleen normaal zogende biggen (C), een groep die uitsluitend 500 ml 3% Tonisity Px-oplossing per worp per dag (Px) kreeg, een groep die zowel Tonisity Px als melkvervanger kreeg in aparte bakken (Px+MV) en tot slot een groep die alleen melkvervanger (MV) kreeg. Alle worpen kregen hun supplement(en) van dag 2 t/m 8 na de geboorte, waarbij het volume van de melkvervanger in dagelijkse stappen werd verhoogd van 100 naar 1200 ml in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. In het eerste etmaal konden biggen binnen de onderzoeksgroepen worden verlegd van één worp naar een andere (cross-fostering). Zo was er in elke groep op dag 2 een gestandaardiseerde worpgrootte van 15 biggen met een vergelijkbaar gemiddeld gewicht. Dagelijks werd gemeten hoeveel Tonisity Px of melkvervanger werd geconsumeerd door elke worp. Na dag 9 kregen alle groepen biggenvoer en de biggen uit de (Px)- en (Px+MV)-groep kregen daarnaast een combinatie van een 3% Px-oplossing en -brij vanaf 3 dagen voor het spenen t/m 3 dagen na het spenen. Alle biggen werden gewogen op dag 9, bij het spenen (26 dagen oud) en op dag 7, 14 en 35 na het spenen.

Aan het einde van dit onderzoek werd vastgesteld dat het gemiddeld opgenomen volume per big, vanwege de grotere aangeboden hoeveelheid, het hoogst was in de (Px+MV)- en de (MV)-groep, ongeveer dubbel zo hoog als in de (Px)-groep. Ten tweede is het vanwege de verschillende energiewaarde van de oplossingen belangrijk op te merken dat de (Px)-biggen gemiddeld slechts 2,5 extra kcal/dag kregen in vergelijking met 40 kcal/dag in de (Px+MV)-groep en 45 kcal/dag in de (MV)-groep. Het gemiddelde speengewicht bedroeg in de controlegroep 7,09 kg, terwijl biggen die de Tonisity Px-oplossing kregen gemiddeld 7,60 kg wogen. De biggen in de (Px+MV)- en de (MV)-groep hadden een gemiddeld gewicht van respectievelijk 7,33 kg en 7,31 kg.

Na het spenen werd vastgesteld dat de voeropname bij de varkens van de (Px)-groep in de eerste 7 dagen significant hoger was. De dagelijkse groei en voeropname bij de (Px)- en (MV)-varkens vanaf 7 t/m 35 dagen na het spenen was gelijk en lag significant hoger dan bij de andere onderzoeksgroepen. 35 dagen na het spenen waren de (Px)-varkens 1,5 kg zwaarder dan varkens uit de controlegroep en 0,7-1,7 kg zwaarder dan varkens uit beide (MV)-groepen (P < 0,001).

De (Px)-groep presteerde dus beter dan de (MV)-groep, alhoewel het volume Tonisity Px dat ze kregen lager was in vergelijking met de melkvervangende producten. Dat onderbouwt het feit dat Tonisity Px een betere opname van voedingsstoffen kan bewerkstelligen, ook al krijgen de varkens minder calorieën binnen dan met melkvervangers.

Biggen die vóór het spenen Tonisity Px krijgen, presteren beter dan biggen uit worpen die een melkvervanger krijgen, alleen of in combinatie met Tonisity Px. Dat is de belangrijkste conclusie uit dit wetenschappelijke onderzoek en andere praktijkproeven die sindsdien zijn uitgevoerd. Ook tonen deze onderzoeken aan dat Tonisity Px leidt tot een grotere gewichtstoename in de fase na het spenen, een voordeel dat zichtbaar blijft tot aan de slacht.

Dat is opmerkelijk, aangezien de biggen veel minder Tonisity Px consumeren dan melkvervanger en aangezien Tonisity Px slechts 1/10 van de calorieën levert in vergelijking met een melkvervanger. De verklaring ligt in de enterotrofe effecten van de isotone formule van Tonisity Px, waardoor de beschikbare voedingsstoffen beter worden opgenomen. Tonisity heeft aangetoond hoe belangrijk de rol van de enterocyten is en wat een enorme invloed het voeden van deze cellen alleen al kan hebben op de algehele gezondheid en prestaties van jonge dieren. Daarmee loopt het bedrijf voorop bij de ontwikkeling van diergezondheidsvoeding.

Tonisity Px wordt geleverd als poeder dat eenvoudig is te mengen met water en in suspensie blijft bij gebruik in een bak. Er is geen warm water of dure apparatuur nodig voor Tonisity Px. Daardoor is het product eenvoudig te gebruiken in alle bedrijfsmanagementsystemen. En dat is nog niet alles. Tonisity Px heeft een smaakprofiel dat varkens niet kunnen weerstaan, het levert een betere hygiëne op en biedt de benodigde hydratatie en darmondersteuning voor een snelle, gezonde start. Daarnaast werkt Tonisity Px stressverlagend en helpt het bij een snellere overgang naar vast voer. De biggen groeien beter, met positieve effecten tot aan de slacht. Last but not least zijn de kosten per big voor Tonisity Px lager in vergelijking met melkvervangers, wat een beter rendement oplevert voor de producent.

 

Tonisity Px wordt in Nederland verkocht door Panagro Health & Nutrition.

TEL: +31 493 382 852

Voor meer informatie, klik hier om contact op te nemen met een lid van het tonisity-team.

Order Px Today

Get in touch with one of our Distributors or EU | US team